Nyheter

2022-02-15

Hur är  det att vara med i ett föräldrakooperativ? Vad innebär ”I ur och skur”-pedagogik? Hur ser en vanlig dag ut på Knallhatten? Det här och svaret på just dina frågor får du om du kommer på en av årets två informationsträffar: 

22/2 kl. 19.00 och 2/3 kl. 20.00


Anmälningslänk får du genom att skriva till: intresserad@knallhatten.se