Ställ dig i kö

Såhär fungerar vårt kösystem

1

Lämna in en intresseanmälan genom att fyll i uppgifterna i formuläret.

2

Du blir så småningom kallad till informationsträff, som normalt hålls under första kvartalet varje år och är obligatorisk för alla som inte redan har syskon på Knallhatten.

3

Vi uppdaterar kölistan med syskon, som har förtur, och de familjer som deltagit vid informationsträffarna samma år. Tid sedan intresseanmälan avgör vilken plats familjen har på kölistan.

(Har familjen inte deltagit vid informationsträffen står man kvar på intresselistan och får inbjudan till nästkommande års informationsträff.)

4

Familjer på kölistan erbjuds plats i turordning och väljer då om man accepterar platsen.

5

Förskolans personal kontaktar familjen för att gemensamt komma överens om detaljer inför inskolningen.