Välkommen till föräldrakooperativet

knallhatten

Den lilla skogsnära I Ur och Skur-förskolan.


Här samverkar fast anställd personal och föräldrar till oanade lösningar. 

Följden är en trygg uppväxt, lyckliga barn och god närproducerad mat.


Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.