Välkommen till föräldrakooperativet

knallhatten

Den lilla skogsnära Ur och Skurcertifierade förskolan.


Här samverkar fast anställd personal och föräldrar till oanade lösningar. 

Följden är en trygg uppväxt, lyckliga barn och god närproducerad mat.


Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön. 


Just nu söker vi extra timvikarier, se mer info under nyheter.